Documentació necessària per aplicar Vietnamita la Llicència de conduir de Conversió per als estrangers en la Vietnam

Per convertir l'actual permís de conduir o un Permís de Conduir Internacional en un Vietnamita la conducció de la llicència, el sol·licitant haurà de primera mantenir una validesa de Vietnam permís de com a mínim tres mesos de vigència i actualitat en la conducció de la llicència o Internacional vàlid Permís de Conducció

A Hanoi, les aplicacions per a temporal del permís de llicències s'han de dirigir a l'Oficina de Trànsit i Obres Públiques, setze Cao, Ba Quat Carrer A Ho Chi Minh City, les sol·licituds s'han de dirigir a l'Oficina de Transport, de la Junta Tu En Carrer, Ben Nghe Ward, al Districte. Per aplicar Vietnamita conductor llicència (ja sigui per conduir un vehicle de motor o una moto) a Hanoi, el sol·licitant ha de contactar amb el Centre per a l'Automoció Formació.

Per tal d'aplicar o convertir l'actual permís de conduir per un Vietnamita equivalència, cal presentar els documents següents: Una còpia del seu passaport amb la pàgina de la foto i a la pàgina de la visa (tant de visat i el passaport necessita, per a ésser vàlids). Una còpia de l'actual llicència de conduir, amb una traducció de notariat i de la versió (per un notari públic de lloc) Tres mida passaport fotos de Ple en el formulari de sol·licitud (descarregar la llicència de conduir de sol·licitud per a estrangers). des VND (aproximadament USD sis dòlars per a la tramitació de pagament).